Tolkservice

TOLKSERVICE

Röj undan språkbarriärerna i vår globala värld- vårt syfte är att förstå kundernas behov och leverera tjänsterna som uppfyller och överträffar deras förväntningar.


PROFESSIONELLA TOLKAR I ALLA SPRÅK

Alla världens språk till hands - vi kan erbjuda professionella kompetenta tolkar i alla språk som efterfrågas av marknaden. Vårt kontaktnät omfattar nästan 3 000 internationellt certifierade erfarna konferenstolkar världen över

SIMULTANTOLKNING

Ditt budskap ska nå publiken oavsett hur många språk det talas - vi är där för att underlätta din kommunikation och se till att språket aldrig är ett hinder. Simultantolkning på en kongress eller konferens gör att alla deltagare känner sig inkluderade; och programmet flyter utan avbrott.

AFFÄRSTOLKNING

Kommunikation har blivit ett viktigt inslag i den globala världen - vi kan bidra till att undanröja stress och begränsningar som språkbarriärerna skapar. Vi erbjuder tolkservice som gör affärstransaktionerna enklare och effektivare.

SKILJEDOMSTOLKNING

Vid ett skiljeförfarande är det viktigt att undvika det minsta missförstånd - våra erfarna tolkar ser till att både ni, era vittnen och era motparter är trygga i sin kommunikation med varandra.

TOLKNINGSUTRUSTNING

Toppmodern tolkningsutrustning till konkurrenskraftiga priser – oavsett om ni har en multinationell kongress med flera hundra deltagare eller ett mindre arbetsmöte kommer vi att leverera klart och tydligt ljud direkt i hörlurarna.